PREZENTAREA PARTENERILOR

Proiectul CosTUmE a început în octombrie anul trecut și va dura până în septembrie 2020. Următorii parteneri vor colabora în acești 2 ani pentru a îndeplini obiectivele:

CITEVE

Centrul Tehnologic pentru Industria Portugheză de Textile și Îmbrăcăminte. CITEVE este coordonatorul proiectului CosTUmE.

MODATEX

Centrul de formare profesională pentru industria textilă, de îmbrăcăminte și a lânii din Portugalia.

ATP

Asociația Națională pentru textile și îmbrăcăminte din Portugalia. ATP este co-liderul pachetului de lucru ce vizează elaborarea Raportului privind nevoile de calificare.

INOVA+

Companie portugheză cu expertiză în proiecte de educație și formare profesională. INOVA + asigură diseminarea și calitatea proiectului CosTUmE.

AITEX

Institutul de cercetare axat pe industria textilă. AITEX este partenerul principal din Spania.

ASECOM

Asociația de modă din Madrid. ASECOM este de asemenea co-lider pentru elaborarea Raportului privind nevoile de calificare și bunele practici pentru sectorul textile și îmbrăcăminte.

INCDTP

Institutul Național de Cercetare –Dezvoltare pentru Textile și Pielărie din România. INCDPT conduce pachetul de lucru ce vizează elaborarea profilului și calificării tehnicianului de îmbrăcăminte.

ASTRICONE

Asociație de companii care conduce clusterul textil Astrico Nord-Est din România. ASTRICO NE realizează activitați specifice în domeniu.