DESPRE PROIECT

Proiectul CosTUmE va crea un nou profil profesional pentru Tehnicianul de îmbrăcăminte recunoscut în UE (PT, ES, RO) și va mobiliza tinerii și adulții pentru a se califica în sistemul EFP, prin dobândirea competențelor necesare pentru industria de textile – confecții, având legătura strânsă cu moda, textilele tehnice, textilele de interior, sustenabilitatea, introducerea de noi materiale și industria 4.0.

DESPRE ACTIVITĂȚI

 • Raportul privind nevoile de calificare și bune practici pentru sectorul T&C

  Definirea profilului tehnicianului de îmbrăcăminte și a calificării prin identificarea și validarea nevoilor de competențe ale companiilor de textile și confecții. Colectarea și aplicarea bunelor practici existente în sectorul textile și confecții și evaluarea nivelului de transfer al profilului tehnicianului de îmbrăcăminte.

 • Profilul și calificarea pentru Tehnicianul de îmbrăcăminte

  Proiectarea noului profil profesional și a calificării pentru Tehnicianul de îmbrăcăminte - în conformitate cu nevoile concrete de competențe identificate de companii și de experți și metodologii pegagogice inovative.

 • Matricea ECVET

  Promovarea recunoașterii de către autoritățile naționale de reglementare a noului profil profesional și a calificării, ce îndeplinesc cerințele Cadrului European al Calificărilor (EQF).

 • Ghidul de instruire pentru mobilitatea în Europa

  Crearea de linii directoare pentru a facilita mobilitatea persoanelor calificate în UE.

 • Pachetul de instruire

  Susținerea și oferirea de resurse formatorilor din sectorul textile și confecții, pentru a le permite să furnizeze noul profil (re-proiectat) în conformitate cu nevoile de competențe ale sectorului.

 • Diseminare

  De-a lungul celor doi ani, CosTUmE va fi implicat în mai multe sesiuni de networking, evenimente de diseminare, târguri internaționale și seminarii de multiplicare. Utilizând căile de comunicare online, CosTUmE își va depăși targetul preconizat de audiență.

DESPRE REZULTATE

Proiectul CosTUmE a început în octombrie anul trecut și va dura până în septembrie 2020. Partenerii vor colabora în acești 2 ani pentru a îndeplini obiectivele.

Raportul privind nevoile de calificare și bune practici pentru sectorul T&C

Versiune completă în engleză (aici) a raportului și broșură privind rezultatele  cheie disponibile de mai jos în 2 limbi – EN, RO.

EN RO

Profilul și calificarea pentru Tehnicianul de îmbrăcăminte

EN RO

Matricea ECVET

EN RO

Ghidul de instruire pentru mobilitatea în Europa

EN RO

Pachetul de instruire

EN RO
cord-4088055_1920

Raportul privind evaluarea acțiunii pilot

EN RO

MATERIALE DE DISEMINARE

CosTUmE Promo Video

CosTUmE Mobility Guide Video

CosTUmE Training Package Video

CosTUmE Primul Buletin informativ

Primul nostru newsletter este acum online!

EN RO

CosTUmE al doilea buletin informativ

Al doilea nostru buletin informativ este acum online!

EN RO

CosTUmE al treilea buletin informativ

Al treilea buletin informativ este acum online!

EN RO

Primul pliant al proiectului CosTUmE

Pliantul prezintă privind contextul și obiectivele proiectului.

EN

CosTUmE al doilea prospect

Obișnuiți-vă cu produsele noastre mai recente!

EN

CosTUmE al treilea prospect

Prezentându-vă cu viitoarea lucrare WP4

EN

Posterul proiectului CosTUmE

Posterul prezintă rezumatul proiectului și este disponibil în limba EN.

Steag EN

EN

CosTUmE al doilea poster 

Povestea noastră din primul an, într-o singură pagină!

EN