CE NE PROPUNEM

Proiectul CosTUmE intenționează să ofere sprijin pentru reforma politicilor în sectorul textile și confecții prin următoarele obiective:

Diminuarea  discrepanțelor în calificare

Deschiderea căilor pentru diminuarea  discrepanțelor între oferta de calificare și cerințele de muncă în sectorul textile și  confecții

Atragerea tinerilor

Creșterea interesului tinerilor pentru calificările tehnice, prin contribuția la o perspectivă pozitivă a sectorului textile și confecții

Dezvoltarea calificărilor lucrătorilor

Creșterea interesului lucrătorilor din domeniul textil și confecții pentru actualizarea calificării acestora

Dezvoltarea strategiilor suport pentru resurse umane

Intensificarea interesului companiilor de textile și confecții pentru promovarea unor mecanisme interne care să motiveze/sprijine lucrătorii să-și actualizeze calificarea

Facilitarea mobilității europene

Promovarea mobilității europene ca modalitate de creștere a șanselor de angajare pentru tineri și șomeri

Nou profil profesional pentru Tehnicianul de îmbrăcăminte

Validarea și recunoașterea calificării/profilului Tehnicianului de îmbrăcăminte de către cel puțin o autoritate națională de reglementare în domeniul EFP

1156

Companii textile și de confecții și alte părți interesate

1141

Furnizori și profesioniști în EFP

21

Autorități naționale de reglementare în domeniul EFP, parteneri sociali și asociații

1000

Cursanți ai EFP inițială și continuă, persoane interesate, șomeri, tineri

ACTIVITATEA NOASTRĂ

Proiectul CosTUmE își desfășoară activitatea în 3 țări diferite. Cu toate acestea, rezultatele vor fi transferate la nivel european.

PORTUGALIA

SPANIA

ROMÂNIA

REZULTATELE NOASTRE

CosTUmE va crea un nou profil profesional pentru Tehnicianul de îmbrăcăminte cu scopul de a contribui la dezvoltarea unei calificări adecvate și la stimularea mobilizării forței de muncă în cadrul UE, pentru a răspunde nevoilor și cerințelor industriei.

Raportul privind nevoile de calificare și bune practici pentru sectorul T&C0%
Profilul și calificarea pentru Tehnicianul de îmbrăcăminte0%
Matricea ECVET0%
Ghidul de instruire pentru mobilitatea în Europa0%
Pachetul de instruire0%

CE SPUN TEHNICIENII DE ÎMBRĂCĂMINTE