POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

PROTECȚIA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Înțelegând că utilizarea datelor dvs. personale necesită încredere, respectăm reglementările actuale și procedurile corespunzătoare în prelucrarea și protecția datelor.

Vom folosi datele dvs. personale doar pentru scopurile pe care le identificăm mai jos, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și pentru asigurarea confidențialității și integrității datelor dvs. personale.

Politica de confidențialitate descrisă mai jos stabilește modul în care parteneriatul proiectului CosTUmE prelucrează datele personale ale partenerilor săi, ale personalului care participă la evenimentele și cursurile de formare oferite în cadrul proiectului, participanții externi la sesiunile de networking, în fazele de testare și validare ale proiectului, participanții externi la evenimentele de diseminare publică ale proiectului, vizitatorii site-ului nostru http://clothingtecnician.eu și abonații newsletter-ului nostru.

Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. personale?

Parteneriatul proiectului CosTUmE este responsabil de prelucrarea datelor personale ale partenerilor și vizitatorilor săi, care depun o cerere de contact sau participare la evenimente și testele pilot ale rezultatelor , în conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor în vigoare în Uniunea Europeană (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR). Consorțiul proiectului CosTUmE nu difuzează datele personale furnizate la nici o altă entitate.

Cum se colectează datele dvs. personale?

Nu colectăm informații de la vizitatorii site-ului nostru. Datele personale vor fi colectate și procesate numai dacă finalizați:

 • cererea de abonare la newsletter-urile noastre disponibilă pe site-ul proiectului;
 • formularul de solicitare de contact disponibil pe site-ul proiectului,
 • orice alte forme și formate de colectare a datelor disponibile pe site-ul proiectului,
 • formularul de înregistrare pentru oricare dintre evenimentele de networking, diseminare și multiplicare promovate de oricare dintre partenerii consorțiului,
 • lista de semnături a participanților atunci când participă la oricare din focus – grupurile organizate de orice partener al consorțiului;
 • lista de semnături a participanților la participarea la un eveniment de instruire promovat în cadrul proiectului.

În ce scop se utilizează datele personale?

Datele dvs. personale vor fi colectate și utilizate în scopurile specifice pentru care sunt furnizate datele și anume: pentru consultările părților interesate cu privire la evaluarea rezultatelor CosTUmE, la elaborarea rapoartelor care trebuie prezentate Comisiei Europene și la transmiterea de informații despre progresul și rezultatele proiectului în termeni stricți, pe care îl selectați în caseta de consimțământ inclusă în fiecare dintre formularele online de pe acest site web.

În conformitate cu legislația privind protecția datelor în vigoare în Uniunea Europeană (Regulamentul general privind protecția datelor – GRDP), utilizarea datelor cu caracter personal trebuie justificată cel puțin într-un temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Temeiul juridic aplicabil colectării și utilizării datelor dvs. personale în scopurile descrise mai sus referitoare la proiectul CosTUmE este acordul dumneavoastră.

Care este baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal?

 • Acordul pentru prelucrarea datelor dvs. personale (în acest scop veți semna un formular de consimțământ pentru utilizarea datelor dvs., consimțământ care poate fi ulterior retras);
 • Prelucrarea datelor este necesară pentru a îndeplini obligațiile legale la care este supus proiectul CosTUmE;
 • Prelucrarea datelor este necesară pentru a obține un interes legitim și motivele pentru care au fost folosite prevalează asupra drepturilor dvs. de protecție a datelor;
 • Prelucrarea este necesară pentru a depune mărturie, exercitarea sau apărarea unui drept în cadrul unei proceduri judiciare împotriva dvs., a noastră sau a unei terțe părți.

Ce date personal putem colecta?

Datele personale colectate pot include numele dvs., adresa de e-mail, tipul organizației de afiliere, adresa organizației de afiliere, țara de reședință, ocupația profesională, vârsta și / sau altele.

Cum asigurăm securitatea datelor personale?

Utilizăm o varietate de măsuri de securitate, inclusiv instrumente de autentificare, criptare și certificate digitale, pentru a ajuta la protejarea și menținerea securității și integrității datelor  personale. Deși transmisia de date prin intermediul internetului sau al site-ului web nu poate garanta o securitate completă împotriva intruziunilor, noi și furnizorii noștri de servicii depunem toate eforturile pentru a implementa și menține garanțiile fizice, electronice și procedurale pentru a vă proteja datele personale în conformitate cu cerințele aplicabile privind protecția datelor. Printre altele, am implementat următoarele:

 • Protecția sistemelor de tehnologie a informației prin firewall-uri pentru a împiedica accesul neautorizat la datele personale;
 • Monitorizarea continuă a accesului la sistemele de tehnologie a informației pentru prevenirea și detectarea utilizării abuzive a datelor personale.

Cât timp păstrăm datele personale?

Stocăm datele numai pentru perioada în care scopul pentru care a fost colectate este valabil. După atingerea duratei maxime de stocare, datele personale vor fi anonime irevocabil (datele anonime pot fi stocate) sau distruse în siguranță.

În scopurile descrise în această politică de confidențialitate, datele personale vor fi stocate în baza consimțământului dvs. sau a ultimului contact efectuat (în funcție de vechime) și dacă în această perioadă consimțământul nu a afost retras.

Datele personale sunt stocate pe serverele protejate ale furnizorilor de servicii, fiind accesate și utilizate exclusiv conform politicilor și standardelor noastre (sau politicilor și standardelor echivalente ale furnizorilor de servicii).

Cum să modificați sau să eliminați consimțământul dvs.?

În orice moment, vă puteți modifica sau retrage consimțământul, cu efect în viitor. După eliminarea completă a declarațiilor dvs. de aprobare, nu veți mai fi contactat și nu veți primi comunicări în scopurile descrise în această politică de confidențialitate.

Care sunt drepturile de protecție a datelor și de depunere a unei plângeri la autoritatea de supraveghere?

Dacă aveți întrebări cu privire la utilizarea datelor personale, contactați coordonatorul proiectului prin formularul de contact online disponibil aici http://clothingtechnician.eu/contact-us/.

În anumite condiții, este posibil să aveți dreptul să ne solicitați:

 • Informații suplimentare despre modul în care folosim datele personale;
 • Copie a datelor personale furnizate;
 • Datele personale pe care le-ați furnizat unui alt operator, la cererea dvs.;
 • Orice inexactitate in datele personale pe care le pastram;
 • Date personale șterse a căror utilizare nu mai este legitimă;
 • Limitarea modului în care folosim datele personale până când plângerea este investigată.

Exercitarea acestor drepturi este supusă anumitor excepții menite să protejeze interesul public (prevenirea sau detectarea infracțiunilor) sau interesul nostru (păstrarea secretului profesional).

Dacă vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, le vom analiza și vom răspunde în termen de o (1) lună.

Dacă sunteți nemulțumit de utilizarea datelor personale sau de răspunsul nostru după ce ați exercitat oricare dintre aceste drepturi, în conformitate cu legislația în vigoare, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere (Comissão Nacional de Protecção de Dados – CNPD).

Legături disponibile pe site și pe platforma de învățare

Site-ul nostru și / sau platforma de învățare poate conține link-uri pentru a vă permite să vizitați cu ușurință alte site-uri de interes. Cu toate acestea, odată ce ați utilizat aceste linkuri pentru a părăsi site-ul nostru, trebuie să rețineți că nu avem control asupra site-ului respectiv. Prin urmare, partenerii consorțiului proiectului CosTUmE nu pot fi responsabili pentru protecția și confidențialitatea informațiilor pe care le furnizați în timp ce vizitați astfel de site-uri și astfel de site-uri nu se supun acestei politici de confidențialitate. Trebuie să fiți precauți și să analizați politica de confidențialitate aplicabilă site-ului în cauză.

Cookies

Nu folosim cookie-uri în scopuri de urmărire.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Proiectul CosTUmE respectă noul Regulament 2016/679 al Comisiei Europene privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Va rugăm să accesați secțiunea de mai jos pentru a citi versiunea completă a politicii noastre.

NOUTĂȚI/NEWSLETTER

PROGRAMUL DE FINANȚARE

Proiectul CosTUmE este finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Sprijinul Comisiei europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opinia autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

Acordul de finanțare nr. 597854-EPP-1-2018-1-PT-EPPKA3-VET-JQ