Sesiunile de networking ale proiectului CosTUmE au fost un succes enorm!

Sesiunile de networking ale proiectului CosTUmE au fost un succes enorm!

Încă de la începutul proiectului, partenerii au avut o colaborare intensă pentru a crea o rețea care să promoveze activitatea eficientă pentru tematicile identificate ale proiectului CosTUmE. Ecosistemul stabilit de părțile interesate identificate (societăți comerciale și furnizori EFP) a fost ulterior implicat în activitățile proiectului pentru a oferi asistență la elaborarea unei strategii de actualizare a Profilului și a Calificării, precum și a Formării profesionale furnizate pentru Tehnicienii îmbrăcăminte.

Activitățile au fost realizate ca parte a Pachetului de Lucru 3,  în cadrul „sesiunilor de networking”, care au avut loc (trei în fiecare țară participantă) în Portugalia (organizată de CITEVE), în Spania (organizată de AITEX) și în România (organizată de INCDTP). În cadrul acestora, un număr total de 5 reprezentanți ai autorităților naționale, 34 de reprezentanți ai societăților comerciale de textile- îmbrăcăminte și 51 de experți EFP au lucrat în grupuri, în scopul analizei rezultatelor Pachetului de Lucru 2 (Identificarea  nevoilor de calificare și cele mai bune practici de învățare la locul de muncă pentru sectorul de textile și de îmbrăcăminte), contribuind prin expertiza lor la viziunea proiectului.

În cadrul acestor sesiuni a fost elaborat un nou Profil și Calificare în conformitate cu Cadrul european al calificărilor (CEC) și au fost analizate recomandările ECVET existente. Fiecare rețea din țările respective a creat un profil al tehnicianului îmbrăcăminte urmând o schemă structurată.

În general, profilul integrează conținut transversal în legătură cu competențele non-tehnice, conținutul tehnic și ucenicia.

Puteți găsi rezultatele aici:

RECENT POSTS